ORTAK VELAYET KABUL EDİLDİ.
Yargıtay boşanma davalarında emsal bir karara hükmetti.
Devamını oku...
 
ALDATAN EŞİN BİRLİKTE OLDUĞU KİŞİDEN MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR.
EVLİ KİŞİ İLE İLİŞKİ KURMAK-MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
Eşin Davacıya Karşı Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Ettiği Davalının da Davacının Eşiyle Özel İlişki Gerçekleştirerek Davacının Aile Değerlerine Haksız Saldırıda Bulunduğu/Davacının Kişisel Değerlerine Zarar Vererek Davacının Zarar Görmesine Neden Olduğu - Manevi Tazminata İsteminin Kabul Edileceği
T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/7014
K. 2017/1999
T. 17.4.2017
* EVLİ KİŞİ İLE İLİŞKİ KURMAK (Eşin Davacıya Karşı Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Ettiği Davalının da Davacının Eşiyle Özel İlişki Gerçekleştirerek Davacının Aile Değerlerine Haksız Saldırıda Bulunduğu/Davacının Kişisel Değerlerine Zarar Vererek Davacının Zarar Görmesine Neden Olduğu - Manevi Tazminata İsteminin Kabul Edileceği)
* MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Davalının Davacının Eşiyle Özel İlişki Gerçekleştirerek Davacının Aile Değerlerine Haksız Saldırı Eyleminde Bulunduğu ve Böylece Davacının Kişisel Değerlerine Zarar Vererek Davacının Zarar Görmesine Neden Olduğu - Davalının Haksız Eylemi Sabit Kabul Edilerek Tazminata Hükmedilmesinin Yerinde Olduğu)
* AİLE DEĞERLERİNE HAKSIZ SALDIRI (Davalının Davacının Eşi İle Evli Olduğu Süre İçinde Birliktelik Kurduğu - Eşin Davacıya Karşı Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Ettiği Davalının da Davacının Eşiyle Özel İlişki Gerçekleştirerek Davacının Aile Değerlerine Haksız Saldırıda Bulunduğu/Manevi Tazminat İsteminin Kabulünün Doğru Olduğu)
* KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Manevi Tazminat Davası - Davalının Davacının Eşiyle Özel İlişki Gerçekleştirerek Davacının Aile Değerlerine Haksız Saldırı Eyleminde Bulunduğu ve Böylece Davacının Kişisel Değerlerine Zarar Vererek Davacının Zarar Görmesine Neden Olduğu)
4721/m.24
818/m.49
ÖZET : Dava, kişilik haklarına saldırı sebebiyle uğranılan manevi zararın tazmini istemine ilişkindir. Davalının, davacının eşi ile evli olduğu süre içinde birliktelik kurduğu, eşin davacıya karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, davalının da davacının eşiyle özel ilişki gerçekleştirerek davacının aile değerlerine haksız saldırı eyleminde bulunduğu ve böylece davacının kişisel değerlerine zarar vererek davacının zarar görmesine neden olduğu anlaşılmıştır. Şu durumda davalının haksız eylemi sabit kabul edilerek tazminata hükmedilmesi yönündeki mahkeme kararı usul ve yasaya uygundur.
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarda yazılı kararın; Dairemizin 11/01/2016 gün ve 2015/570 - 2016/171 Sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK'un 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : Dava, kişilik haklarına saldırı sebebiyle uğranılan manevi zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, Dairemizin 11/01/2016 gün ve 2015/570 esas ve 2016/171 karar sayılı ilamı ile bozulmuştur. Davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenmiştir.
Devamını oku...
 
OHAL İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI TAKİBİ
OLAĞANÜSTÜ HAL iŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI ve TAKİBİ
 
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin 3 bin 110 başvuruda karara varmıştır. 
Komisyonun kabul ettiği 40 başvuruda mesleğe iadeye hükmedilirken, başvuruların 880'inin reddedildiği belirtilmiştir.
Devamını oku...
 
2007-2011 YILLARI ARASI YÜKSEK FAİZ UYGULANMASI NEDENİYLE TAZMİNAT HAKKI!

KREDİ KULLANANLARA MÜJDELİ HABER

IHA

16 bankanın 2007-2011 tarihleri arasında kullanılan kredilere olması gerekenden fazla oranda faiz uyguladığını, bu ihlalden dolayı bu tarihler arasında kredi kullanan tüketicilere tazminat davası açma hakkı doğduğunu dile getirdi.

Bankalardan dosya masrafı tazmininin ardından şimdi olması gerekenden yüksek faiz oranlarından kaynaklanan zararın tazmin edilmesi gündeme geldi. Bu durumda 2007-2011 yılları arasında bu ihlali gerçekleştiren bankalardan yüklü miktarda kredi ve kredi kartı kullanan, parasını faize yatıran tüketicilere tazminat davası açma hakkı doğduğu belirtildi.

Devamını oku...
 
KAYIP-KAÇAK BEDELİ DAĞITIM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN ELEKTRİK ABONELERİNDEN TAHSİL EDİLEMEZ

T.C. YARGITAY

3.Hukuk Dairesi

Esas:  2014/13539

Karar: 2014/16751

Karar Tarihi: 18.12.2014

ÖZET: Davalı tarafın verdiği hizmetin tekel niteliğinde olması karşısında sözleşme özgürlüğünde bulunması gerekli güç dengesinin bir taraf aleyhine bozulduğu, sözleşme özgürlüğüne müdahale ile sözleşme adaletinin sağlanması gerektiği kanısına varılmıştır. Şu hale göre; davaya konu sözleşmede, kayıp-kaçak bedelinin tahsili sözleşmeyle hüküm altına alınmış olsa bile, dağıtım şirketleri tarafından elektrik abonelerinden tahsil edilemeyeceği kabul edilip, mahkemece; davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, aksi gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 23